Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thanh tra sở Thứ Tư, 22/01/2020, 11:47
Nhiệm vụ của Thanh tra Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh  (09/08)
Nhiệm vụ của Thanh tra Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh
Kế hoạch thanh tra trách nhiệm công vụ của các cơ quan, cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013  (19/07)
Quyết định số 4019/QĐ-SNV ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về phê duyệt Kế hoạch thanh tra trách nhiệm công vụ của các cơ quan, cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo Kế hoạch số 17/KH-TTS ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Thanh tra Sở Nội vụ).
Thanh tra Sở Nội vụ  (22/04)
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 194/2004/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Về thành lập Thanh tra Sở Nội vụ. ******* ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP