Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Tổ chức bộ máy Thứ Tư, 22/01/2020, 12:23
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  (15/01)
Ngày 22 tháng 12 năm 2014, tại trụ sở Bộ Tư pháp, liên bộ Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố ...
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  (20/11)
Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ...
Ông HÀ PHƯỚC TÀI được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp  (19/09)
Ngày 21 tháng 8 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm lại ông Hà Phước Tài, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp; thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm có quyết định nghỉ hưu theo quy định. Quyết định này có hiệu lưc kể từ ngày ký.
Ông LÊ NGỌC THẠCH được bổ nhiệm giữ chức vụ PGĐ Công ty TNHH MTV DVCI quận 2  (25/07)
Ngày 12/7/2011, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài ký ban hành Công văn 111/UBND-VX-TC đồng ý bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thạch – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích quận 2. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.
Bà VÕ THỊ NỞ và ông TRƯƠNG TRỌNG THẢO được bổ nhiệm giữ chức vụ PGĐ Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM  (25/07)
Ngày 21/7/2011, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân ký ban hành Công văn số 112/UBND-VX-TC bổ nhiệm bà Võ Thị Nở - Trưởng phòng Tổ chức hành chính và ông Trương Trọng Thảo – Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.
Ông NGUYỄN VĂN KHỞI được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV  (25/07)
Ngày 08/7/2011, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài ký ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND-TC điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khởi – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển, Kinh doanh nhà nước thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên giữ chức vụ Chủ tịch ...
Điều động ông NGUYỄN HỒNG HÀ đến nhận công tác tại HĐND TP  (25/07)
Ngày 11/7/2011, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 109/QĐ-UBND-TC về việc điều động ông Nguyễn Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 2 đến nhận công tác tại Hội đồng nhân dân thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố  (17/03)
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 6445/STP-KTrVB ngày 31 tháng 12 năm 2010, UBND thành phố ban hành quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2011 về ban hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quy chế này quy định về tổ chức và quản ...
Thông tư hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  (17/03)
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính; Bộ Y tế ban hành Thông tư số 10/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 02 năm 201 hướng dẫn về biên chế của Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện). Thông tư này hướng dẫn về ...
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về biên chế công chức năm 2011 của các cơ quan hành chính nhà nước  (23/02)
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 187/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2011 về biên chế công chức năm 2011 của các cơ quan hành chính nhà nước. Quyết định 276.008 biên chế công chức năm 2011 của các cơ quan, tổ chức hành chính (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Đại ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP