Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin chung Thứ Ba, 28/01/2020, 15:19
Ông VÕ VĂN THẬT được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn  (13/01)
Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 01/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Võ Văn Thật, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Sài Gòn, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm. Ông Võ Văn Thật được ...
Phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đối với ông TRẦN QUANG MINH  (10/01)
Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký Quyết định số 5476/QĐ-UBND-TC về phân công ông Trần Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Tổng ...
Ông NGUYỄN VĂN DỤ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (10/01)
Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký Quyết định số 155/QĐ-UBND-TC chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Dụ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thời điểm nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm ...
Ông NGUYỄN VĂN TRỰC, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (10/01)
Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 123/QĐ-UBND-TC chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Trực, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thời điểm nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng ...
Ông NGUYỄN VĂN TRUNG, Nhân viên Văn phòng Sở Nội vụ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  (10/01)
Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm đã ký Quyết định số 2933/QĐ-SNV chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Trung, Nhân viên Văn phòng Sở Nội vụ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thời điểm nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
Ông VÕ MINH HOÀNG, Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ được điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy  (10/01)
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm đã ký Quyết định số 3030/QĐ-SNV về điều động ông Võ Minh Hoàng, Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Anh Thư  (10/01)
Ngày 11 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 151/QĐ-UBND-TC về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lê Thị Anh Thư, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nhà Bè. Bà Lê Thị Anh Thư được ...
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Bích Liên  (10/01)
Ngày 11 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 152/QĐ-UBND-TC về phê chuẩn kết quả miễm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Trần Thị Bích Liên do nghỉ hưu theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Phi Long  (10/01)
Ngày 11 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 153/QĐ-UBND-TC về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11. Ông Trần Phi Long được hưởng hệ số ...
CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2018  (25/12)
Theo đề xuất của Ban Đề thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 công bố tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch gồm: Danh mục tài liệu tham khảo môn Kiến thức chung, Nghiệp vụ chuyên ngành và hướng dẫn ôn môn Ngoại ngữ (đính kèm Công văn số 5215/TB-HĐTNNCC).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP