Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông báo Thứ Sáu, 31/05/2019, 09:15

Gửi hồ sơ qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử tại Sở Nội vụ

          Thực hiện Chương trình Cải cách hành chính và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng số lượng hồ sơ xử lý qua phần mềm (cổng) dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ISO điện tử; Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 3762/TB-SNV về triển khai hướng dẫn đến các sở-ngành, quận-huyện, các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố để thực hiện việc gửi và nộp hồ sơ qua phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ISO điện tử của Sở Nội vụ đối với 04 thủ tục hành chính gồm:

            1. Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức (lãnh đạo đơn vị);

          2. Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên đối với người quản lý doanh nghiệp (lãnh đạo đơn vị);

          3. Thủ tục đăng ký tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố;

           4. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ (cấp mới).

          + Hình thức nộp hồ sơ:

          Các cá nhân, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố tại địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn” gồm các bước:

          1. Chuẩn bị đủ các thành phần hồ sơ theo quy định của 04 thủ tục trên;

          2. Quét các hồ sơ, giấy tờ cần nộp, lưu dưới dạng file đuôi “PDF” hoặc đuôi “JPG”;

          3. Truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố “https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vnvà đăng ký tài khoản người dùng;

           4. Thực hiện các bước nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến;

          5. Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ thông qua chức năng “Tra cứu hồ sơ” trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

          Thực tế trong thời gian vừa qua vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc gửi và nộp hồ sơ 04 thủ tục nêu trên qua phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ISO điện tử do Sở Nội vụ triển khai thực hiện, vẫn còn nhiều đơn vị chỉ gửi văn bản, hồ sơ giấy hoặc gửi văn bản, hồ sơ qua đường bưu điện. Do đó, để hạn chế tối đa và đi đến chấm dứt tình trạng này, kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2019 Sở Nội vụ chỉ giải quyết hồ sơ khi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi và nộp hồ sơ 04 thủ tục hành chính nêu trên qua phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ISO điện tử mà Sở Nội vụ đã triển khai hướng dẫn thực hiện từ năm 2018 đến nay.

            Sở Nội vụ có ý kiến và đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện tốt nội dung trên(đính kèm)./.

 


Số lượt người xem: 1854 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP