Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thư mời họp Thứ Ba, 28/01/2020, 15:26
Thư mời góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP  (25/05)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3681/VP-VX ngày 19/5/2012 về việc giao Sở Nội vụ chủ trì lấy ý kiến các Sở ngành về dự thảo Tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, tổng hợp trình UBND TP để gửi Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ kính mời Lãnh đạo các đơn ...
Thư mời họp về triển khai hướng dẫn chuyển xếp lương mới đối với cán bộ phường, xã, thị trấn theo Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP  (29/06)
Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh ...
Họp trao đổi xung quanh việc thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ - CP; Nghị định số 46/2010/NĐ - CP và các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.  (21/06)
Để thống nhất công tác thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức; ngày 23 tháng 6 năm 2010, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp gồm Lãnh đạo: Ban Tổ chức Thành uỷ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội sẽ tham dự và có ý kiến. Nội dung thư mời họp.
Họp trao đổi về tiêu chí giao biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.  (14/06)
Nhằm từng bước đưa hoạt động quản lý công chức và biên chế vào nề nếp, có cơ sở khoa học; Sở Nội vụ kính mời Trưởng Phòng Nội vụ quận, huyện đến tham dự cuộc họp để trao đổi về một số tiêu chí giao biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện. Nội dung thư mời họp
Góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 24/2010/NĐ-CP  (27/05)
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP