Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Thông tin báo chí Thứ Ba, 28/01/2020, 13:15
Ông NGUYỄN VĂN ĐỨC được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12  (05/02)
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 12, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12. Thời gian giữ chức vụ theo quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...
Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân Quận 12 đối với bà LÊ THỊ HỒNG NGA  (05/02)
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND-TC về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 đối với bà Lê Thị Hồng Nga, do nhận nhiệm vụ khác. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đối với ông HỒ QUANG THẮNG  (04/02)
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND-TC về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đối với ông Hồ Quang Thắng, do nghỉ hưu theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Bà NGUYỄN THỊ HẠNH được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè  (04/02)
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Thời gian giữ chức danh theo quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...
Ông CAO VĂN PHÁT được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè  (04/02)
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Cao Văn Phát, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nhà Bè, giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Thời gian giữ chức danh theo quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...
Ông NGUYỄN VĂN KHỪ được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè  (04/02)
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khừ, Trưởng Công an huyện Nhà Bè, giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Thời gian giữ chức danh theo quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Ông TRẦN VĂN NGỌC được bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân  (04/02)
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Trần Văn Ngọc, Trưởng Công an quận Bình Tân, giữ chức Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Thời gian giữ chức danh theo quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với ông TRẦN MINH KHIÊM  (04/02)
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND-TC về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với ông Trần Minh Khiêm, do nhận nhiệm vụ khác. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với ông NGUYỄN MINH HÙNG  (04/02)
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND-TC về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với ông Nguyễn Minh Hùng, do nhận nhiệm vụ khác. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với bà NGUYỄN THỊ NGỌC  (04/02)
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND-TC về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với bà Nguyễn Thị Ngọc, do nghỉ hưu theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP