Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng Tổ chức, biên chế Thứ Tư, 22/01/2020, 12:57
Thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Thư ký và Tổ Giúp việc Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố năm 2016 và những năm tiếp theo  (21/02)
Ngày 14 tháng 02 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định số 628/QĐ-UBND về thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Thư ký và Tổ Giúp việc Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố năm 2016 và những năm tiếp theo, cụ thể: I. BAN THƯ KÝ: - Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng ...
Thành lập Tổ Thường trực rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh  (21/02)
Ngày 14 tháng 02 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong ký ban hành Quyết định số 614/QĐ-UBND về thành lập Tổ Thường trực rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ Thường trực có 13 thành viên và Chi cục trưởng Chi cục Thống kê 24 quận - huyện, do ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê làm Tổ ...
Thực hiện chế độ đối với người lao động  (20/02)
Ngày 08/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2574/BNV-TL trả lời về việc thực hiện chế độ đối với người lao động
Thành lập Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh  (20/02)
Ngày 14 tháng 02 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng gồm 18 thành viên do ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, ông Dương Minh Hoàng, Phó Tư lệnh Bộ Tư ...
Kiện toàn nhân sự Tổ Nghiên cứu và Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh  (20/02)
Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định số 5382/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Tổ Nghiên cứu và Tổ Chuyên viên giúp việc Tổ Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực ...
Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh  (20/02)
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định số 6353/QĐ-UBND về Kiện toàn nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng gồm 33 thành viên do ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, Ông Trương Văn Hai, Thiếu ...
Kiện toàn nhân sự Hội đồng tư vấn đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh  (20/02)
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong ký ban hành Quyết định số 6354/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Hội đồng tư vấn đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh với 25 thành viên, trong đó có 06 thành viên chính thức và 19 thành viên không chính thức do ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt ...
Kiện toàn nhân sự Hội đồng xử lý vàng bạc, tài sản tạm thu - tạm giữ Thành phố  (09/02)
Ngày 23 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 6721/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Hội đồng xử lý vàng bạc, tài sản tạm thu - tạm giữ Thành phố. Tổ Công tác gồm 10 Thành viên do ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; Ông Đỗ Khắc Tuấn, Phó Chánh án Tòa ...
Về ký hợp đồng các trường hợp được thực hiện tinh giản biên chế năm 2015 và đợt 1/2016  (05/01)
Ngày 08 tháng 9 năm 2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 3162/SNV-TCBC về ký hợp đồng các trường hợp được thực hiện tinh giản biên chế năm 2015 và đợt 1/2016
Về việc thực hiện nhiệm vụ Quản lý kinh doanh tập thể và tư nhân  (13/12)
Ngày 29 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 5364/UBND-VX Về việc thực hiện nhiệm vụ Quản lý kinh doanh tập thể và tư nhân

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP