Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thứ Tư, 22/01/2020, 12:44
Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh  (29/06)
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-CCVTLT ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2016, ngày 28 tháng 6 năm 2016, đoàn kiểm tra của Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức kiểm tra tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đoàn kiểm tra của Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã ...
Góp ý dự thảo Hướng dẫn một số nội dung về công tác lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch tại UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn  (30/05)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 11067/VP-PCNC ngày 16/11/2015 của Văn phòng UBND Thành phố, ngày 26/5/2016, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 1772/SNV-CCVTLT gửi đến Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố và UBND 24 quận, huyện về việc đề nghị góp ý dự thảo Hướng dẫn một số nội dung về công tác lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ ...
Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Văn hóa và Thể thao  (19/05)
Ngày 12/5/2016, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ. Theo đó, có hơn 80 công chức, viên chức của các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở tham dự buổi tập huấn. Đại diện Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ tham gia hướng dẫn và nội dung tập trung vào các văn bản mới ban hành, bao ...
Mẫu phiếu khảo sát tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức và công tác văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn  (17/05)
Theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, Chi cục giới thiệu 02 mẫu Phiếu khảo sát (bản word) để các cơ quan, tổ chức tổ chức triển khai thực hiện: 1. Phiếu khảo sát tình hình lưu trữ tài liệu tại các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố phát hành kèm theo Công văn số 1436/SNV-CCVTLT ngày 29/4/2016 của Sở ...
Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh  (17/05)
Theo đề nghị của Cục Hải quan Thành phố tại Công văn số 1006/HQHCM-VP ngày 26 tháng 4 năm 2016 về thẩm định “Danh mục tài liệu hết giá trị”, ngày 12 tháng 5 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức thẩm định và khảo sát thực tế tại kho Lưu trữ, địa chỉ số 12 Bis đường Tôn Đản, Phường 13, Quận 4. Theo đó, có 2.738.843 bộ hồ sơ tương ...
Hội nghị triển khai khảo sát công tác văn thư, lưu trữ  (17/05)
Để xây dựng Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng giai đoạn 1975 đến năm 2015; Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử giai đoạn 2016 - 2020; Đề án nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 12 tháng 5 năm 2016, tại hội trường lầu 3, Sở Nội vụ ...
Thông báo về việc phục vụ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử  (17/05)
Để thuận tiện và kịp thời trong việc cung cấp tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố có nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ, ngày 21 tháng 4 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Công văn số 103/CCVTLT-QL về việc sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử. Theo ...
Về sắp xếp và bảo quản tài liệu Công báo  (11/05)
Theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức về việc hướng dẫn thời hạn lưu trữ tài liệu Công báo, ngày 06 tháng 5 năm 2016, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 1499/SNV-CCVTLT về việc sắp xếp và bảo quản tài liệu Công báo. Theo đó, trong thời gian chờ cơ quan thẩm quyền quy định thời hạn lưu trữ tài liệu Công báo; tùy theo yêu cầu sử dụng Công báo, các ...
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục khắc phục các hạn chế trong công tác văn thư, lưu trữ  (11/05)
Để tiếp tục khắc phục các hạn chế trong công tác văn thư, lưu trữ sau kết quả kiểm tra năm 2013 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại một số cơ quan của Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2016, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 1498/SNV-CCVTLT để nhắc lại các nội dung cần tiếp tục khắc phục các hạn chế, thiếu sót sau kết quả kiểm ...
Sở Nội vụ mời Phòng Nội vụ quận, huyện dự triển khai khảo sát công tác văn thư, lưu trữ  (04/05)
Ngày 04/5/2016, Sở Nội vụ phát hành Giấy mời số 1453/GM-SNV về việc dự triển khai khảo sát công tác văn thư, lưu trữ. Thành phần: đại diện Phòng Nội vụ quận, huyện Thời gian: 08 giờ sáng thứ Năm, ngày 12/5/2016 Địa điểm: Hội trường lầu 3, Sở Nội vụ Chủ trì và chuẩn bị nội dung: Chi cục Văn thư - Lưu trữ Giấy mời số 1453/GM-SNV

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP