Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng công chức, viên chức Thứ Ba, 28/01/2020, 13:27
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ NĂM 2019  (21/01)
Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố đã có Thông báo số 215/TB-HĐTTCC về thông báo điểm thi Vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2019.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và thí sinh tra cứu điểm thi theo đường dẫn (phía dưới). Trường hợp có nhu cầu phúc khảo bài thi, thí sinh hoàn chỉnh đơn phúc khảo theo mẫu đính kèm và thực hiện thủ tục theo hướng dẫn trong Thông báo./.
THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ THI, PHÁT PHIẾU BÁO THI VÀ HƯỚNG DẪN LẦM BÀI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ NĂM 2019  (05/12)
Ngày 05 tháng 12 năm 2019, Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố năm 2019 đã có Thông báo số 4992/TB-HĐTTCC về thông báo nộp lệ phí thi, phát phiếu báo thi và hướng dẫn làm bài Kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2019 (kèm theo Nội quy thi tuyển.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thông tin cho thí sinh được biết để chuẩn bị tham dự Kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2019 theo các nội dung nêu trong thông báo.
(Cơ quan, đơn vị và thí sinh tải Thông báo và Nội quy thi tuyển theo đường dẫn (link) đính kèm).
Thông báo về công bố tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2019  (04/12)
Trên cơ sở đề xuất của Ban Đề thi, ngày 03/12/2019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 ban hành Thông báo số 4966/TB-SNV về công bố tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển công chức năm 2019 (Chi tiết xem file đính kèm)
THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ NĂM 2019  (02/12)
Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 4902/TB-SNV và Thông báo số 4903/TB-SNV về thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2019 (Danh sách thí sinh được phê duyệt tại Quyết định số 5103/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thông tin cho thí sinh được biết để chuẩn bị tham dự Kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2019 theo các nội dung nêu trong thông báo.
(Cơ quan, đơn vị và thí sinh tải Thông báo và danh sách theo đường dẫn (link) đính kèm).
Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 11, 12, 13, 14, 15),  (30/10)
Thực hiện Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019;
Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 11, 12, 13, 14, 15).Danh sách học viên và chi tiết lịch học xem nội dung file đính kèm
Góp ý Quyết định thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài  (25/10)
Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 13 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ trong thời hạn ít nhất là 30 ngày kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2019 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến (đính kèm).
Rất mong được ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân./.
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản năm 2019  (25/10)
Thực hiện Công văn số 2308/SNV-CCVC ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học năm 2019;
Căn cứ nhu cầu của đơn vị, ngày 25 tháng 10 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành thông báo số 4307/TB-SNV về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản năm 2019 (Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 25, 26)  (25/10)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 25, 26)Danh sách học viên và lịch học xem chi tiết trong file đính kèm
Kế hoạch tổ chức lớp Trung cấp nghề công tác xã hội năm 2019  (14/10)
Thực hiện Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;Căn cứ Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 trên địa bàn Thành phố;
Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch số 4108/KH-SNV ngày 11 tháng 10 năm 2019 về tổ chức lớp Trung cấp nghề công tác xã hội năm 2019 (Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 22, 23, 24)  (14/10)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 22, 23, 24). Danh sách học viên và thông tin lớp học xem file đính kèm

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP