Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Phòng cải cách hành chính Thứ Ba, 28/01/2020, 13:08
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 02/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ  (13/01)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 01/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ  (06/01)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 47/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ  (06/01)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 48/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ  (06/01)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 49/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ  (06/01)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 50/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ  (06/01)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 45/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ  (06/01)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 46/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ  (04/12)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 44/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ  (18/11)
Xem nội dung chi tiết bảng tin tại đây./.
Sở Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đánh giá Chỉ số cải cách hành chính 2019  (11/11)
Thực hiện Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 08 tháng 11 năm 2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 4556/SNV-CCHC về hướng dẫn thực hiện đánh giá Chỉ số cải ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP