Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Nghiên cứu trao đổi Thứ Ba, 28/01/2020, 13:32
Điểm mới của tổ chức và chức năng quản lý, hoạt động văn thư, lưu trữ ở địa phương hiện nay  (24/06)
Huỳnh Văn Phùng, Trưởng phòng Quản lý Văn thư, Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức bộ máy, công tác quản lý và hoạt động về lĩnh vực văn thư, lưu trữ trước năm 2005 được tổ chức theo Thông tư số 40/1998/TT-TCCBCP ngày 24/01/1998, Trung tâm Lưu trữ tỉnh vừa thực hiện chức năng quản lý công tác văn ...
Một số nội dung về thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ  (16/06)
Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ được quy định tại Điều 11, mục 1 Chương II của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia "...Tài liệu văn thư có giá trị lưu trữ của cơ quan, tổ chức nào thì phải được giao nộp vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức đó..."; công tác thu thập tài liệu vào lưu trữ hiện ...
Những vấn đề đặt ra về tổ chức chính quyền đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh,  (24/05)
Ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở Nội vụ. Đánh giá về tổ chức, hoạt động của chính quyền thành phố, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII nhận định: + Thành phố luôn giữ vững ổn định chính trị, kể cả trong những thời điểm tình hình trong nước có nhiều khó khăn và thế giới có những diễn biến phức tạp, đã góp ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP