Bỏ qua nội dung chính

DANH MỤC

Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Thứ Tư, 22/01/2020, 13:08
Điểm mới của tổ chức và chức năng quản lý, hoạt động văn thư, lưu trữ ở địa phương hiện nay  (24/06)
Huỳnh Văn Phùng, Trưởng phòng Quản lý Văn thư, Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức bộ máy, công tác quản lý và hoạt động về lĩnh vực văn thư, lưu trữ trước năm 2005 được tổ chức theo Thông tư số 40/1998/TT-TCCBCP ngày 24/01/1998, Trung tâm Lưu trữ tỉnh vừa thực hiện chức năng quản lý công tác văn ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
SỐ LƯỢT TRUY CẬP