Bỏ qua nội dung chính

 

Người đứng đầu cơ quan Hành chính nhà nước: Trương Văn Lắm

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: (028) 38295111

Email: tvlam.snv@tphcm.gov.vn

Người được Giám đốc Sở Nội vụ giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên:

Họ tên: Lâm Hùng Tấn

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Điện thoại: 028.38.222.401

Email: lhtan.snv@tphcm.gov.vn

Hình ảnh Thanh Tiêu đề Trang Web Part
Trang mau co Left-Right